WARUNKI PRZYJĘCIA

  1. W projekcie udział mogą wziąć pojedyncze hotele mające osobowość prawną bądź zdolność do czynności prawnych.
  2. Żaden z ubiegających się o członkostwo Hotel nie może być uczestnikiem konkurencyjnego programu ani też należeć do krajowej czy globalnej sieci hotelowej.
  3. Każdy zainteresowany Hotel chcący przystąpić do Grupy zgłasza pisemną chęć uczestnictwa wypełniając Formularz Informacyjny o Kandydacie.
  4. Zarządca marki Hotel Prime po uzyskaniu informacji o Kandydacie poinformuje Zainteresowanego o przyjęciu do projektu.
  5. Finalizacja - strony podpisują umowę współpracy w ramach Grupy Hotel Prime.

Masz pytania?

Szukasz miejsca dla siebie?

Zapraszamy do kontaktu